hétfő, augusztus 15, 2022
spot_img
KezdőlapSoltvadkert hírekMárton napján - 2021

Márton napján – 2021

Márton napján, az idei esztendőben is megszervezték, a már hagyományosnak mondható lámpás felvonulást Soltvadkerten.


A Márton-nap története

A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (ma Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban egy római  elöljáró gyermekeként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában.
Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni.
A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.

Szent Márton kultusza a Pannónia területén már a honfoglalás előtt is virágzott. Szent István tisztelete jeléül a zászlaira a hadvezér Márton képét festette. A hagyomány szerint a szent egy álomban sietett a király és az ország védelmére. Így Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa lett.

A pannonhalmi bencés apátság is Márton tiszteletére épült azon a helyen (Savaria Sicca), ahol az egyik hagyomány szerint a szent született. A legújabb kutatások viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis Szombathely.

Egy másik változat szerint ez a hagyomány a római időkre nyúlik vissza. November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja: megkóstolták az új bort és az új termés is kitartott bőven, így nagy eszem-iszomot tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen mindenhol. A rómaiak Aesculapiust, az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten, Mars szent madara volt. (A madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.)

A keresztény naptárban is ez alapján kapott helyet: a lúd római neve “avis Martis” (Mars isten madara); régi szófejtéssel „Márton madara”-ként ünnepelték, így nem kellett eltérni a lúdlakomák évnegyedkezdő római szokásától. A reformációnak korában is folytatódott a hagyomány: a protestánsok Luther Márton neve napján emelgették a poharaikat ilyenkor.

A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. Akkoriban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a népszokás ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenő időszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kellett tizedelni. E napon kóstolták meg az újbort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás gyökerei is mélyebbre, az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át.


Az Evangélikus Egyzázi Óvoda előtt öszegyűlt a város apraja-nagyja.
A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói szüleikkel, és az iskola pedagógusok is csatlakoztaka sétához.

Homoki Pál esperes köszöntője, és megemlékezése után, megálldotta az egybegyűlteket, majd  elindultak a szokott útvonalon.


A felvonulás élére állt Temerini Ferenc – polgármester, Szarka Rita – megbízott óvodavezető és Udvarhelyi Attila az iskola igazgatója. A hosszú, közel ötszáz sétálóból álló kígyózó sor útvonala évek óta a Bocskai utcáról a Bajtárs utcán át halad a Szentháromság utca felé, majd a Kossuth utca sarkán álló evangélikus templomnál válik szét az evangélikus iskola és óvoda felé.A viszaérkezés után a iskolások a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarába érkeztek, libakeresésre, és egy kis harapnivalóra, az iskola SZMK munkatársainak köszönhetően.
Az óvodások pedíg az óvónők által készített, és az udvadban elrejtett kis libácskák keresgélésére az ovi udvaron gyűltek össze.

A megtalált libuskákat az óvónéniknél kis meglepetés ajándékra válthatták be.
A soltvadkerti Polgárőrség idén is biztosította  a haladás útvonalát, ezzel is segítve a zökkenőmentes közlekedést.
Ezúton is köszönet mindenkinek, aki segített a szervezésben, és lebonyolításban.

Foto: Birofoto

-Hírdetés -

Friss cikkeink