hétfő, augusztus 15, 2022
spot_img
KezdőlapSoltvadkert hírekAz ötvenedik díszpolgár.

Az ötvenedik díszpolgár.

Az idei esztendőben is Soltvadkert Város Képviselő testülete az október 23.-i megemlékezést követő ünnepi ülés keretében adta át a városi kitüntetéseket és a díszpolgári címet. 

A díszpolgári cím:
( Forrás: SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1998. (IV.3.) KT. rendelete az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról. Vonatkozó rész. )

“Soltvadkert Város Díszpolgára” kitüntető cím:

  1. §.

(1)”Soltvadkert Város Díszpolgára” kitüntető cím a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett  eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható akik,

a.) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak;

b.) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a város tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.

(2) Évente általában egy, jeles nemzeti jubileumok, kiemelt helyi rendezvények alkalmával pedig legfeljebb kettő Díszpolgár kitüntető cím adományozható.

(3) Évente a (2) bekezdésben felsoroltakon túl egy elhunyt személy részére posztumusz „Soltvadkert Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozható.

  1. §. 

(1) “Soltvadkert Város Díszpolgára” kitüntető címet – az elismert kimagasló érdem megjelölésével – az Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

(2)A Díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelű Díszpolgár oklevelet kell kiállítani.

(3) A kitüntetett részére sorszámmal ellátott bronzplakett adományozható. A plakett egyik oldalán plasztikusan kiképezve Soltvadkert város címere díszíti, körülötte az alábbi szöveggel:”SOLTVADKERT VÁROS DÍSZPOLGÁRA”. A plakett másik oldalára gravírozva kerül a díszpolgár neve, az adományozás éve és a díszpolgári cím sorszáma. Az oklevél Soltvadkert város címerével ellátott fa díszdobozban kerül elhelyezésre.

  1. §.

(1) Soltvadkert Város Díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

(2) Soltvadkert Város Díszpolgárát:

a.)   megilleti a Soltvadkert Város Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga;

b.)   a képviselőtestület bizottsági ülésén tanácskozási joggal részt vehet;

c.)   a képviselőtestület vagy az önkormányzat által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni;

d.)   külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni; 

f.)   nevét a városháza falán emléktáblán kell megörökíteni.

–  Soltvadkert Város Díszpolgára 2021 –  Bezsenyi László

Bezsenyi László
Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Soltvadkert Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza: Bezsenyi László soltvadkerti lakos részére, a településen önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként végzett több évtizedes, kiemelkedő és áldozatos közéleti munkásságáért, mellyel nagymértékben hozzájárult Soltvadkert Város fejlődéséhez és jó hírnevének növeléséhez.
 

Bezsenyi László (1946) 
– Törzsgyökeres soltvadkerti család gyermeke. 1964-ben szerzett kőműves     szakképzettséget Kiskőrösön.
-1970-től magasépítő-művezető képesítést szerzett, és Kecskeméten helyezkedett el a       szakmában.
– 1973-tól önállő kisiparos, és mind a mai napig vállalkozóként tevékenykedik.
– Mestervizsgáját 1974-ben Szegeden tette le a Vedres Építőipari Technikumban.
– Az 1990-ben megalakult Iparosok Országos Szövetségének -IPOSZ- helyi szervezetének     a  tagja.
– 2005-tól a Kiskőrös és Vidéke Ipartestület elnökeként látott el feladatokat.
– 2013-ban az Ipartestületek Megyei Szövetségének elnökévé választották és bekerült a     több mint 25000 tagot számláló IPOSZ országos elnökségi tagjai közé.
– Munkássága során több mint száz új épület kivitelezése, és számtalan ingatlan felújítása    fűződik a nevéhez, vállalkozásához.
– Szakmai elhivatottságát jelzi, hogy közel 60 fő tanuló szakmai oktatását végetze, akik     közül sokan a mai is a szakmában dolgoznak. 
– 1993-ban alapító tagja a  Soltvadkert Gyermekeiért Alapítványnak és a kuratórium     elnöke a mai napig.
– A labdarúgó Szakosztály elnökeként több éven át támogatta  a helyi labdarúgást, és   segítette a Birkózó Szakosztály munkáját.
– Lánya, Anett és az unoka Dávid, Budapesten élnek.
– Munkásságát fia Barnabás viszi tovább itt Soltvadkerten Immáron tíz éve a  Maxbeton Kft. tulajdonosaként.
– 1990 és 2019-ig megszakítás nélkül, tagja volt a képviselő-testületnek.
– Több bizottség tagja volt, az önkormányzatiság helyi alapjainak kialakításában képviselőtársaival aktív munkát végzett.
1994 és 2006 közt a Gadasági és Vállalkozási bizottság elnöke.
2006 és 2014 közt a beruházásokért felelős alpolgármesterként dolgozott a városért, és segítette Lehóczki Ferenc polgármester munkáját.
– 2014 és 2019 közt a Gadasági és Vállalkozási bizottság elnökeként tevékenykedett.
Munkásságát a szakmai felkészültség, következetesség, és precizitás jellemezte, melynek során mindíg a jobbító szándék, és a felelősségérzet vezérelte.

A képviselő-testület döntése nyomán: Bezsenyi László az ötvenedik díszpolgári cím és a vele járó plakett, és díszoklevél tulajdonosa lett.

Bezsenyi László köszönő szavai: 

” Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, tisztelt képviselő-testület!Szeretném megköszönni az adományozott kitüntető címet, és engedjék meg, hogy ha már szót kaphattam, egy kicsit visszanyúljak a régi múltba. A kezdetekre.
1990-ben amikor önkormányzati képviselőnek választottak, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy önként vállalt feladat, egyben talán szolgálat is, amelyet igyekeztem hosszú időn keresztül a legjobb tudásom szerint végezni.Hogy ez sikerült-e, vagy sem, bizonyára sokféleképpen lehet megítélni, de a  felelősségem és a szándékom mindíg az volt. 
Soha nem gondoltam volna arra,hogy ezért bármilyen elismerés jár, az itt végzett munkáért.Azt hiszem, a többi képviselő is így vélekedtek, akikkel együtt dolgoztam.
Végeztük a ránk bízott feladatokat, az elismerés az volt, ha a ciklus végén, a mandátum lejártával újraválasztottak bennünket. Ennek örültünk, végtelenül örültünk.
És hát, ahogy végeztük ezt a  munkát, képviselő társaimmal tanultuk a demokráciát.
Természetesen nem voltunk tévedhetetlenek, mert a település vezetést is tanulnunk kellett, és bizony a döntésekben néha benne volt  a tévedés, illetve a nem kellő tapasztalat.
Az biztos, hogy néha éjjszakába nyúló, parázs viták után születtek meg a döntések, és a döntések után harag és sértődés nélkül állt fel a képviselő-testület és mindíg lehetett érezni, hogy egymásért, és egyért dolgozunk. Pedíg voltak fajsúlyos dolgok, amin lehetett vitatkozni, hacsak néhány dolgot említenék: a szennyvíz beruházás, ami egy a teljes várost érintő feladat volt, és komoly aggodalmak voltak az első időszakban. Ez is külön-külön megért néha-néha egy-egy éjjszakába nyúló vitát.
A Művelődési ház építés, vagy az iskola bővítés, és talán még egy olyan, amire nagyon sok lakos emlékszik, a belvíz. A 2000-es évek  tájékán amikor a bevizes területeken néha fél méteres vízek álltak, és azokat a problémákat kezelni és megoldani kellett, megfelelő anyagi háttér nélkül.Hát nem volt egyszerű feladat. Nem panaszként mondom, de tényként. Bizony nem mindíg tudtuk a legjobbat a legmegfelelőbbet szolgáltatni a lakosoknak. 
Tisztelettel gondolok a régi képviselőtársaimra, akikkel együtt dolgoztam, mindenkinek volt a hivatásának, képzettségének erőssége, és kölcsönössen megpróbáltuk az erősségeket egymástól eltanulni, és ez mindíg a döntéseket könnyítette, és segítette.
És, hogyha lehetőségem, van, engedjék meg, hogy megköszönjem családomnak, hogy ennyi időn keresztül segíteték, támogatták a közösségért végzett munkámat, és bizony ez a társadalmi tisztség nagyon sokszor azzal is járt, hogy ütközött a családi programokkal,
és hát érezték rajtam hogy ilyen téren kicsit megszállott vagyok, és a családi program kicsit háttérbe szorult, és csak a közösség.De, én ezt jó szívvel tettem, és hála Istennek a családom olyan volt, hogy ezt mindíg megértette.
Köszönetemet szeretném kifejezni a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának, akikkel eddíg, ennyi éven keresztül együtt dolgoztunk, hiszen ők mindíg jószívvel és nagy szakmai hozzáállással, segítéssel igyekezték a képviselői munkámat megfelelő módon, ha úgy tetszik néha koordinálni néha adták azokat az információkat amelyek szükségesek voltak ahoz, hogy megfelelő döntést vagy legalábbis megfelelő alapok legyenek a döntéshez.
Nagyon sok információt kaptam tőlük.Ezt még egyszer nagyon köszönöm, mert ez a munka egy csapatmunka. Polgármesteri Hivatal – lakosság – Önkormányzat. Együtt kell dolgozni, együtt kell gondolkodni.
És utoljára, de nem utolsó sorban a település lakosainak tartozom köszönettel, hiszen huszonkilenc éven keresztül támogattak, segítettek, és bizalmat adtak, hogy folytassam, a megkezdett munkámat.
Ezt mindíg örömmel tettem.
És ha ők ebben nem támogatnak, ma ne állhatnék itt.
Köszönöm a figyelmüket. “

 

Szívből gratulálunk az elismeréshez !

Foto: Birofoto

-Hírdetés -

Friss cikkeink