szombat, szeptember 25, 2021
KezdőlapSoltvadkert hírekKözéletA képviselő testületi ülésről jelentjük.

A képviselő testületi ülésről jelentjük.

Hosszú idő után a vészhelyzeti rendelkezéseket követően, Temerini Ferenc polgármester úr vezetésével ismét ülést tartott Soltvadkert Város Képviselő testülete.


2021. június 30-án 14:00 órakor vette kezdetét Polgármesteri Hivatal dísztermében az ülés.
A képviselők létszáma a nyári időszak miatt foghíjas, nincs jelen Galántai Norbert, Lantosné Dr. Mayer Zsuzsanna és Weppert Sándor.
A testület határozatképes.

Temerini Ferenc köszönti a jelenlévőket, bevezetőjében a Covid helyzet súlyosságáról mondott pár gondolatot. A harmadik hullám nyolc soltvadkerti áldozatáról emlékezett meg, és kívánt részvétet, erőt családjaiknak!

Új hagyományt szeretnének teremteni Soltvadkert és Tázlár településének polgármesterei, követve a környék településeit, mely szerint a közszolgálatban lévő rendőröket akik kiemelten végzik munkájukat, városi elismeréssel jutalmazzák.


Tázlár községgel közösen adták át köszönet képpen az ajándékot.


Lehoczki Gábor, rendőrzászlósnak, aki Tázlár községben szolgál.


Továbbá Horváth Árpád főtörzsörmesternek, aki Soltvadkerten végzi feladatait.

Mindketten soltvadkerti származásúak, így méltán lehet rájuk büszke városunk.
Gratulálunk az elismeréshez!

Napirend előtti felszólalásokban az alábbiak hangzottak el:

Légrády Andor, Művelődési ház képviseletében: Ismerteti a Gyöngyház Kulturális Központ programjait.

Temerini Ferenc, polgármester úr:
Köszönetet mondott a járványhelyzetben résztvevő összes egészségügyi, szociális és pedagógiai dolgozóknak, valamint mindazoknak akik munkájukkal segítették a város gördülékeny működését.


– Újra háziorvost keres az önkormányzat, mivel családalapítási szándékkal elhagyja praxisát júliustól Dr. Péter-Szabó Hajnalka doktornő.
– Maradvány összegekre lehetett pályázni. Így két esetben is pályázott sikerrel és nyert Önkormányzatunk.
1, A Baki-dülő szilárd burkolatú úttal történő kivitelezése, és az Ipari park fejlesztés indul meg, ahol egy csarnok is épül, ami a Vadkert Komszolg Kft. új telephelye lesz.
2, Csatornázási beruházás várható, amely egy komoly, nagy kapacitású átemelőszivattyú és annak teljes kiszolgáló rendszerei (villamos, és csőhálózati fejlesztés) megvalósítására nyílik lehetőség a záportározóval kapcsolatos következő ütemben.
Jól halad a Kemping vizesblokk beruházása is.
Iparűzési adó csökkenése, után a Kormány ígéretett tett a kieső bevétel kompenzálására. ez Soltvadkert esetében 109 millió Forint, melynem 50%-át már átutalták az önkormányzat számlájára.

Vasútfejlesztés, elkerülő út hálózat: A terv egyeztetések zajlanak, ezekben Polgármester úr folyamatosan részt vesz, szem előtt tartva a város érdekeit.
Valószínűleg a vasúttal kapcsolatban minden átjáró megmarad, gyalogos, és közúti átjárókká fejlesztve. A vasútállomás áthelyezése is szóba került, viszont egyenlőre úgy néz ki, ez nem szükséges, ezt illetően kompromisszumos megoldás alakulhat ki. A Vágóhíd utcai átjáró áthelyeződhet az Erkel Ferenc utcához. Viszont még minden módosulhat, sok müszaki tervezés, egyeztetés van még hátra a végső állapot eléréséig.
Az elkerülő út szakaszainak terveinek egyeztetése, a helyszín bejárása és a vonatkozó megbeszélések is jól haladnak.

Zsikla Tamás, pénzügyi bizottság részéről: – jelenleg az Ügyrendi biztottságot is képviseli –1, Ügyrendi bizottság – névhasználat: Vadkertinfo.hu hírportál névhasználati problémájával kapcsolatban:
– A portál üzemeltetője a jegyzőúr megkeresését követően, írásban kéri a név használatának engedélyezését a bizottságtól.
Indoklás: Megtévesztő a névhasználat, – elvileg – többen azt hiszik hogy a portál Soltvadkert Város hivatalos oldala.
Tisztázni kell a névhasználat lehetőségeit. A továbbiakban ezzel kapcsolatban Dr Viszkók Zoltán jegyző úr jár el.


2, A város költségvetését illetően az idei évben sincs hiány, sem többlet, másfél milliárd Fortintból gazdálkodik a város.
Ez az összeg a 12. napirendi pontban elfogadott módosítást követően: A költségvetés főösszegét 1.749.630.000.- Forintra módosítja.

Zsikla Győző a Gazdasági bizottság részéről:


Kiemeli hozzászólásában a külterületi szemétlerakás problémáit, elismerően nyilatkozik Medgyes Attila Jenő képviselőtársának és az Önkormányzat pályázati segítséggel végzett nagy mennyiségű hulladék elszállításának eredményességéről.

 • Elmondja, hogy – lakossági megkeresés alapján – nagyon sok panasz van a hulladékszállítás kapcsán a kukák nem rendeltetésszerű ürítésére.
  Gyakran dobálják, eltörik az edényeket az ürítést végző cég munkatársai.
  – Boltok környékén gyakran sok a szemét, – kamerák elhelyezését és birság kiszabását javasolja a képviselő úr – ami nagyrészt betudható a vendégmunkások környezeti kultúrájának hiányosságaiból.
  A Közterület felügyelet fontosággára hívja fel a figyelmet és arra bíztat, hogy ha kell, ezen a területen a dolgozói létszámot növelni kell.
  – A vendégmunkások szállásadóit fel kell szólítani, hogy kísérjék figyelemmel a lakóik közösségünkhöz való alkalmazkodását, mint a viselkedést, illetve a hulladékelhelyezést illetően is legyenek szabálykövetőek.
  Regisztráció bevezetésének a javaslata is felmerült az itt tartózkodók személyével kapcslatban.
  / Korábban téma volt a közösségi média oldalain, hogy az itt élők közt lehetnek akár bűnöző, vagy máshol bűncselekmények miatt keresett elemek is. Járműveik műszaki állapota gyakran megkérdőjelezhető. Konfliktust szült az az eset, amikor az egyik helyi üzlet előtt beszólogattak, bekiabáltak fiatal hölgyeknek.
  Továbbá egy helyi kereskedelmi egységben tolvajlással próbálkozott egy fiatal- ebben az ügyben rendőri intézkedés is történt. / – szerk.
  – A körforgalomnál az iskola szezonban kiemelten a reggeli, és a tanítás utáni időszakban gyakran forgalmi torlódás alakul ki a zebrákon átkelő tanulók miatt, ennek megoldására a szakaszos átkelés bevezetésének a javaslata merül fel megoldásként.

Temerini Ferenc polgármester úr válasza:
40 konténernyi illegális hulladékot számoltak fel pályázati forrásból. Valamint a közmunka program keretében is lépéseket tettek a külterületi szemetelés kapcsán.


Vendégmunkások kapcsán voltak átmeneti sikerek: kukaszerződések lettek kötve korábban, de többen azt visszamondták már azóta.
Az ellenőrzéseket újra meg kell ejteni. Ettől függetlenül a szállásadók, gazdálkodók felelőssége nagy, hogy hogyan viselkednek a bérlőik/munkásaik, fontos erről beszélni velük, mert kihatással vannak a város életére, és a közhangulatra is.

Pozsgai Boglárka, a Kulturális bizottság részéről:


Kiemelt kétét eseményt:
– Soltvadkerti Élménypark átvétele pozitívan méltatta a május 1-i nyitást, és a gyermeknapi szervezést.
Szünidőfelező rendezvénnyel készülnek július 17-én, a gyermekek számára, ugrálóvárakkal, és meglepetésekkel, melynek részleteit hamarosan közzéteszik a közösségi oldalon.
Az Augusztus 20-i ünnepség az idén családi nap, is lesz lehetőség szerint hagyomány teremtő jelleggel. A Gyöngyház Kultúrális Központban, és a Vadkerti-tavon zajlanak majd az ünnepi események.


A nemzeti ünnepet a Hősök terén, a parkban közös ünnepi Katolikus misével nyitja meg Dr. Jenei Gábor katolikus plébános.
Az eseményen részt vesz Varga Judit igazságügy miniszter.

Az ülés ezek után a szokott menetében folytatódott.

NAPIRENDI PONTOK:

 1. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója (1.)
 2. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi munkájáról (2.)
 3. Átfogó értékelés a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (3.)
 4. A 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
 5. Soltvadkert településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata és módosítása (5.)
 6. Soltvadkert, belterület 263/25 hrsz alatti önkormányzati ingatlan értékesítése (6.)
 7. Soltvadkert, külterület 0186/33 hrsz alatt felvett terület használati megállapodásával kapcsolatos tájékoztatás (7.)
 8. Soltvadkert, Bartók Béla utca telekhatárrendezési eljárás megindítása (8.)
 9. Soltvadkert, belterület 275 hrsz és 259 hrsz alatt felvett ingatlanok telekhatárrendezésére irányuló eljárás megindítása (9.)
 10. Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. II. félévi munkatervének elfogadása (10.)
 11. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének I. módosítása (11.)
 12. Külterületi termőföld eladási árának megállapítása (12.)
  Z Á R T N A P I R E N D: (Törlésre került, hiányzások miatt. )
 13. Soltvadkert Város kitüntető címeinek, kitüntetéseinek és díjainak odaítélése (Soltvadkerti Város Díszpolgára, Soltvadkert Városért, „Pro Scole”, Soltvadkert Város Szolgálatáért, Az Év Sportolója, Soltvadkert Város Sportjáért, Az Év Vállalkozója, Soltvadkert Város Közbiztonságáért)

A nyár folyamán, valószínúleg július hónapban rendkívüli testületi gyűlés várható.

Foto: Birofoto

-Hírdetés -

Friss cikkeink