csütörtök, szeptember 21, 2023
spot_img
KezdőlapSoltvadkert hírekBérmálás majd templom és orgonaszentelés a vasárnapi misén

Bérmálás majd templom és orgonaszentelés a vasárnapi misén

A Soltvadkerti Római Katolikus Egyházközség a vasárnapi szentmiséje egy különleges alkalom volt. Ugyanis Bábel Balázs érsek atya nem tudott személyesen részt venni az eseményen, a bérmálás jogát megadta dr. Jeney Gábor plébános atyának, így ő bérmálhatta meg a fiatalokat.


A szentmisében áldotta meg Gábor atya a belső felújításon átesett templomot, és a felújított orgonát is. Így ez alkalommal, orgonajátékukkal dr. Abonyi Henrik és Faller Balázs kántor is megörvendeztette a híveket.
A tázlári, bócsai és a soltvadkerti bérmálkozókkal együtt összesen 37 fő részesülhetett a Szentlélek ajándékaiban a felkenés által.


(Bibliai alapja: Már az ószövetségi próféták szólnak arról, hogy az Úr Lelke lesz a várt Messiáson. S valóban, a Szentlélek szállt Jézusra, amikor megkeresztelkedett Keresztelő Jánosnál. Ez volt a jel, ezzel vált jellé ő maga, ezért tudjuk, hogy Ő az, akit várt a világ. A Lélekben való teljesség nemcsak a Messiás sajátja. Krisztus, szeretete által, a Szentháromság egységébe vonja az embert. A Krisztus által ígért Vigasztalót az első pünkösdkor ismerték meg azok, akik hittek az apostolok igehirdetésében. Ettől az időtől fogva az apostolok az újonnan megkeresztelkedettekkel kézrátétel által közölték a Lélek ajándékát. A kézrátételt a katolikus tanítás a bérmálás szentségének eredeteként tartja számon. Korábban egészen fiatalok, szinte gyermekek is részesülhettek a bérmálás szentségében. Régebben, amikor az utazás korántsem volt olyan egyszerű, mint ma, a püspökök csak öt-hat évenként vállalkozhattak több héten át tartó, faluról falura járó bérmáló körútra. Így biztonságosabb volt akkor megbérmálni a fiatalokat, amikor erre lehetőség kínálkozott, mint éveket várni.
Magyarország legtöbb egyházmegyéjében hetedikes, nyolcadikos korban részesítik a felkészült fiatalokat a bérmálás szentségében, előtte semmiképpen sem.)

 


A bérmálás menete:


A katolikus bérmálkozó a püspök elé áll (vagy ő lép hozzá). A bérmaszülő mögötte áll és a vállára teszi a kezét. Ezzel kifejezi, hogy felelősséget vállal a bérmálkozóért.
A püspököt kísérő pap vagy maga a bérmálkozó megmondja bérmanevét.
Ekkor a püspök a bérmálkozó fejére teszi kezét, s krizmába mártott hüvelykujjával keresztet rajzol homlokára e szavakkal: “(a bérmanevet mondja), vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”
A bérmálkozó felelete: „Ámen”.
A püspök mint új, nagykorú keresztényt így köszönti: „Békesség veled!”
A bérmálkozó felelete: „És a te lelkeddel!”

 


† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:

Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt.
Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!”

Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!”
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!” Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza!

Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”


Mt 25,14-30

 

A templom, és az orgona felújításában résztvevők részére köszönő oklevelek kerültek átadásra.


Ezzel még nincs vége a felújítási munkáknak, ugyanis jelenleg is egy pályázat vár elbírálásra, melynek keretén belül a templom födém és külső szigetelése, illetve a külső felületek felújítása egy időjárásálló anyaggal történő bevonat felhordásával óvná tovább a jövő nemzedékek számára is a Soltvadkerti Katolikus templomot.

Korábbi cikkeink az orgonafelújításról:

  1. orgona felújítási munka Soltvadkerten a Római Katolikus templomban.

Fotó: Birofoto

-Hírdetés -

Friss cikkeink