csütörtök, szeptember 23, 2021
KezdőlapSoltvadkert hírekKépviselő-testületi ülés 2020. július 1. Soltvadkert

Képviselő-testületi ülés 2020. július 1. Soltvadkert

Az első ülésén ülünk a testületnek a koronavírus járvány óta. 2020. július 1-jén (szerdán) 14.00 órakor Soltvadkert Polgármesteri Hivatalának dísztermében már nyüzsgő készülődés van, érkeznek képviselőink, polgármesterünk. A testület határozatképes, bár az Alpolgármester Kárász András, és Weppert Sándor képviselő úr hiányzik, mert külföldön tartózkodnak. Polgármester üdvözlő gondolataival kezdődik a testületi ülés, ezt a közvetítést, még júniusinak, a nyári szünet előtti utolsó testületi ülésének preferálja.

Napirend előtti felszólalások követik a polgármester úr megnyitóját:

Zsikla Győző: Néhány szót szólt a testületi kényszerszünetről. Köszönetet mondott a szociális, kereskedelmi, egészségügyi és hivatali dolgozóknak, akik a védekezésnél jelen voltak, munkájukat a város lakosságáért töretlenül végezték. Ezen kívül köszönte Temerini Ferenc, polgármester úr áldozatos munkáját és az elmúlt hónapok felelősségteljes döntéseit, amit a vírus válság miatt egyedül hozott meg.

Környezetvédelem, fásítási témával folytatta, Hegyközség adatai szerint: Kultúrnövények rovására megy az erdőtelepítés. Felemás helyzet ez, mert öröm a faültetés, jót tesz a környezetnek, főként a levegőnek az erdősítés. Azonban hova való a fa? Ahol szőlőt, gyümölcsöt lehet termelni, ott nem javasolja a képviselő úr, viszont a parlagon lévő területeken javasolja. Probléma a nem megfelelő fa ültetése, nem megfelelő területekre. Pl. nyárfák vízfelhasználása nagyobb, ezért aszályt okozhatnak. Figyelembe kell venni, hogy mik az előnyei, hátrányai az erdőtelepítésnek. Kérjük ki a szakember véleményét. Előírás az újratelepítés az irtás után, viszont, ha nem fogja meg arra már nincs pályázat. Átminősített területet már nem lehet visszaminősíteni. Fontoljuk meg, hogy miként gazdálkodunk!

Zöldszüret: túltermelés kezelésére hozták létre. Aki szerződött, az még visszavonhatja. Inkább a felvásárlást válasszák, ha tehetik, hiszen, ha elveszítik a piacukat, akkor következő évben nehezebben eladható a termés.

Medgyes Attila: Köszöni a lakosság hozzáállását, fegyelmét a vírushelyzet ideje alatt.

Programszervezés kapcsán szólalt fel. Vadkert Komszolg rendezvényei jelentős veszteséggel járnak. Megközelítőleg az elmúlt 3 év rendezvényei 20 millió veszteséget okoztak. Leépültek a programok, nem hívtak szakembert a rendezvényekhez, hibát követett el az előző kulturális bizottság, hogy ezt hagyta. Megújulást javasol, mérlegelés, átgondolást szakmai és gazdasági síkon. Javasolja, hogy más időpontban legyen a Szüreti Fesztivál, mert ütközik a bócsai rendezvénnyel.

Temerini Ferenc, Polgármester úr: Cél-e még a nagy tömegeket idevonzó rendezvény? Kell-e a szezonban? Főszezonban mi kapjon fókuszt a családi kikapcsolódás vagy a szórakoztató rendezvények? Véleménye szerint szezonon kívül legyenek rendezvények, mivel a szezon a pihenés lehetőségét kínálja a kisgyermekeseknek.

Borfesztivál helyett Gasztronap lesz, ami ingyenes. A nyáron elmaradt, bor és Gasztronap lenne megtartva a szüreti fesztivál időpontjában. Mindkét település megtarthatja a rendezvényt békésen (Bócsa és Soltvadkert). Javasolja a polgármester úr, hogy évente legyen szüreti fesztivál. Két évente fogadnák a testvér település delegáltjait, emellett a közbeeső évben egy szerényebbet, csak a városnak. Egyetért a rendezvények újragondolásában.

Kivételesen módosult a BMW Találkozó időpontja, augusztus 20. hétvégére. Kéri, hogy vegyék figyelembe a szervezők a családok kikapcsolódását is.

Kérdéses még minden idei városi rendezvény kapcsán.

Galántai Norbert: Ne csak az erdő legyen a szőlő alternatívája, egyetért Zsikla Győző képviselő úr eszmefuttatásával.

Köszönti a köztisztviselőket és az egészségügyi dolgozókat július 1-én, Semmelweis-nap alkalmából.

Szemetelés kapcsán, legszigorúbb fellépés lépett érvénybe és lesz a jövőben is, példát kell és fog is az önkormányzat és a testület statuálni. Feljelentések történtek és ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy ne fenyegessék a képviselőket, hiszen a szemetelő szabálysértők járnak rosszabbul.

Temerini Ferenc hozzászólása: Négy feljelentés történt 2019 decembere óta. Temerini Ferenc, polgármester úr a feljelentő, így határozottan kijelentette, hogy ne kérjék számon a képviselőktől ez ügyben, hiszen az önkormányzat jár el ebben az ügyben.

Lantosné dr. Mayer Zsuzsanna: Névhasználat és címerhasználatra kapott engedélyt a Go Sportegyesület és rendezvénye.

Temerini Ferenc:

Szociális szférában dolgozók nem kaptak támogatást, amit nagyon sajnál, de reméli, hogy ez lesz a jövőben nekik kompenzálva és Soltvadkert nem felejti el áldozatos munkájuk.

Komoly elvonások vannak. 35 milliót ad jelenleg a központi költségvetésbe Soltvadkert Önkormányzata, a gépjármű adók elvonásával.

Szúnyogirtás: június 17-én volt az első, katasztrófavédelem intézni. Jövőhéten lesz újabb szúnyoggyérítés. Holnap lesz pontos időpont.

Háziorvosi praxis: augusztus 31-ig adhatja el a praxist F. Kiss Zoltán, viszont nem tesz rá nagy erőfeszítéseket, utána pedig szabadon választhat az önkormányzat, amennyiben van a munkára jelentkező. Eddig öt jelentkező hallgatott meg a polgármester úr, ebből egy a nagy esélyes, aki minden szakvizsgával rendelkezik és fiatal is. Reményteli, hogy szeptember 1-től megoldódhat a háziorvos helyzet.

Alábbi napirendi pontokkal folytatták az ülést:

 1. A veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása

– 2 pénzügyi vonatkozású döntés

– Beszámolók elfogadása megtörtént.

Egyhangú szavazással elfogadta a testület.

 1. A veszélyhelyzet ideje alatti „A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, szociális szolgáltatások, valamint a gyermekvédelemi ellátások helyi szabályairól 10/2011.

önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása

Egyhangúan elfogadták.

 1. Soltvadkert Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése.

Egyhangúan elfogadták.

 1. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi működéséről

Dr. Kokrehel Halnalka készítette a beszámolót. Kiemelte: Súlyos orvoshiány. Sok a hívás, de nem indokoltan.

 1. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója
 1. Soltvadkert Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása és pénzmaradványának alakulása
 1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének I. módosítása
 1. Civil szervezetek 2020. évi támogatásának megállapítása
 1. Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. II. félévi munkatervének elfogadása
 1. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
 1. Soltvadkert, 383 hrsz alatt felvett zsidó temető gondozásával kapcsolatos döntés meghozatala.

Két kiegészítéssel:

 1. Előterjesztés az óvodai csoportok számának meghatározásáról.
 1. Az óvodavezetői pályázat kiírása, és az arról szóló döntés .

.::L::.

Fotó:Birofoto

-Hírdetés -

Friss cikkeink